Ziek melden

Wanneer uw kind door ziekte moet verzuimen, dient u ons dat te berichten. Graag vóór aanvang schooltijd, in ieder geval z.s.m.

Bericht geven kan op de volgende manieren :

  1. even bellen 0525745249
  2. een briefje meegeven.

Het is prettig om te weten wat er aan de hand is en we hoeven ons dan niet ongerust te maken dat er onderweg iets gebeurd is. Indien u ons niet van verzuim op de hoogte stelt, wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim.