Ouderavond "Loslaten....is anders vasthouden"

Op 2 april was er een ouderavond op school. Tijdens deze avond heeft de ouderraad en de klankbordgroep verslag gedaan van alle activiteiten waarbij zij de school ondersteunen.

Deze avond was Bertine van den Oever (www.wij-leren.nl)  uitgenodigd. Het thema deze avond was “Loslaten….is anders vasthouden” Samen met ouders gepraat over : Hoe verlaten onze kinderen groep 8?!

We kijken terug op een goede ouderavond. Het was fijn om met zoveel ouders over hun kinderen en het onderwijs te praten.