Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen.

De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie wordt gebruik om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) is GRATIS voor scholen met een geldige Kanjerlicentie.

Kanjertraining wordt verder ook gebruikt als rode draad door de hele dag heen. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe wordt er tegen elkaar gesproken? Hoe kun je op een goede manier voor jezelf opkomen en hoe kun je op een goede manier laten weten dat je het ergens  niet mee eens bent. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen en waar elke dag ook aan gewerkt wordt.

 

Voor meer informatie ga naar www.kanjertraining.nl