Ieder kind een eigen leerroute

Een van onze  uitgangspunten is dat we willen aansluiten bij de verschillen tussen kinderen. Ieder kind is anders en leert dus ook anders. Op een school heb je te maken met verschillen in tempo, niveau en leerstijlen. Hierop inhaken zien we als een uitdaging.

Dat betekent niet dat kinderen alleen werken. Vanuit onze visie vinden we juist samenwerken en samen leren belangrijk. We werken daarom ook thematisch. Beide groepen werken over hetzelfde thema. Gepersonaliseerd leren, dus met een eigen leerroute voor ieder kind, betekent voor ons dat we op zoek zijn naar dat wat een kind nodig heeft om de lesstof te begrijpen en eigen te maken. Een kind mag dat in eigen tempo doen.

We willen natuurlijk wel dat ieder kind met een goed niveau van de basisschool gaat. Daarom wordt steeds in een gesprek tussen leerkracht,  kind en ouders gekeken naar de ontwikkeling van het kind.

Wij zijn sinds de zomervakantie gestart met ons onderwijsconcept. De komende jaren zullen we blijven ontwikkelen. Gepersonaliseerd leren kan niet in één keer goed neergezet worden. Het vraagt vaardigheden van zowel de kinderen als van de leerkrachten. Plannen, reflecteren en een goed niveau van taakgerichtheid zijn belangrijke elementen. Kinderen leren dit bij ons op school vanuit onze visie.