Identiteit

Het Noordermerk is een protestants-christelijke basisschool. We werken vanuit het christelijk geloof en de waarden zoals die in de Bijbel zijn verwoord. Respect, vertrouwen en naastenliefde zijn voor ons richtinggevend. Levensbeschouwelijke identiteit komt in onze lessen specifiek aan bod. Daar horen voor ons ook aandacht en ruimte voor andere godsdiensten bij, evenals het respecteren van de waarden die daarin worden verkondigd. De dag wordt begonnen met gebed, we danken bij de lunch en sluiten de dag ook af met een gebed. We vieren de christelijke feesten, zingen Bijbelse liedjes en we leren de kinderen hoe de verhalen uit de bijbel van toepassing zijn op hun dagelijkse leven. Ook kinderen met een niet-christelijke achtergrond zijn welkom op onze school. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden (omgaan met de ander en de omgeving). We vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. We willen een school zijn waar een sfeer heerst waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerlingen en leerkrachten.

In de praktijk willen we:

  • De kinderen een veilige en liefdevolle omgeving geven, waarin ze gestimuleerd worden zichzelf te ontplooien en waarin ze onbekommerd hun plaats te midden van andere kinderen kunnen innemen;
  • De kinderen leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf;
  • De kinderen leren in onze multiculturele maatschappij de medemens open tegemoet te treden, zonder de last van vooroordelen. Dat kan door elkaar te respecteren en te accepteren en door vertrouwen in elkaar te hebben; de kinderen leren zorg te dragen voor elkaar en de omgeving.