Grutto’s

Thema: De ruimte in….

We zijn bezig geweest met het thema; de ruimte in, dit was heel erg leuk.
We hebben van allerlei dingen ontdekt zoals; hoe ver de planeten van elkaar afstaan, hoe lang ze over een rondje om de zon doen en weetjes over de verschillende planeten.
We hebben met crea een planetarium gemaakt. (dat is een zonnestelsel)
Ook hebben we een creatieve opdracht naar eigen keuze gedaan. Zo hebben sommige een eigen zonnestelsel gemaakt of een planetenstrip.
Verder hebben we allemaal een planetenboekje gemaakt en heeft iedereen een eigen onderzoeksvraag gemaakt en beantwoord.
Tijdens dit thema hebben we heel veel geleerd!

Lynn en Sanne

 

Tim Pardijs (een dichter) heeft de Grutto’s een leuke en leerzame workshop gegeven.

Tijdens de workshop hebben we geluisterd, gezien en ervaren wat een gedicht kan zijn.

Bedankt Tim voor een inspirerende en leerzame workshop.

 

 

De Grutto’s hebben aan het einde van het thema: Vriendschap, we doen het samen, werk gepresenteerd aan elkaar.

Er zijn binnen dit thema tal van verschillende opdrachten gemaakt. Alle Grutto’s hebben zelf gekozen wat ze wilde presenteren. Dit hebben ze voorbereid en uitgevoerd.

We vinden het belangrijk en leuk om van elkaar te zien en te horen wat we hebben gemaakt.

 

Leerjaar 7/8 heeft een gastles van bureau Halt gehad over groepsdruk.

Ze hebben tijdens deze gastles informatie gekregen wat groepsdruk is.

Dat er zowel positieve als negatieve groepsdruk bestaat.

Ze hebben tips gekregen hoe om te gaan als er sprake is van negatieve groepsdruk.

 

Op het Noordermerk geven de kinderen nu spreekbeurten van 5 maart tot 11 juni.

En er zijn al een paar spreekbeurten geweest waaronder die van Rick, Daniel en Joram.

De spreekbeurten moeten voldoen aan onder andere hoofdstukken , inleiding , afsluiting, materialen.

De spreekbeurt van Joram ging over stenen, die van Daniel ging over korfbal en die van Rick ging over vissen. Daarvoor gingen we zelfs naar de sluis.

 

We hebben nu ook een nieuw thema en dat  is ik ben een uitvinder.

We hebben daarbij natuurlijk ook werk zoals een tijdlijn maken over een uitvinding en met twee woorden een uitvinding maken die nog niet bestaat zoals; een penslang (pen-slang).

En we moesten met Pasen een tekening van een kip maken met patronen en een ei tekenen waar wat geks uitkwam zoals een tv.

 

Met crea gingen we een uitvinding maken zoals een auto om mee te spelen.

En bij het tekenen moesten we iets maken wat de aarde kan helpen.

Namelijk de onderzeeër 3000.

 

Dit is geschreven door Sem en Auke! (leerjaar 5 en 6)

 

 

 

Hallo wij zijn de grutto’s

 

Thema’s die we hebben gehad zijn: wat vliegt daar en welk beroep doe jij?

De opdrachten die we hebben gedaan met het thema wat vliegt daar: een poster maken en een folder maken.

En de opdrachten die we hebben gedaan met het thema welk beroep doe jij? : een informatie tekst schrijven , een woordweb maken , vragen bedenken voor de brandweer.

Er zijn ook heel veel mensen op onze school geweest zoals: brandweerman Gerrit, mevrouw fidder, dierenarts Aleid , iemand van de petstop met reptielen en iemand van de bibliotheek.

 

Dit stukje is geschreven door Matthijs en Tim