Bezoek stedelijk museum Kampen

Leerjaar 4 t/m 8 hebben een bezoek gebracht aan het Stedelijk Museum in Kampen. Eerst hebben we een gastles op school gehad, waarin al veel verteld was. Ook had zij al kleine bijzonderheden uit het museum laten zien.

Tijdens het bezoek aan het Stedelijk museum hebben de kinderen eerst een rondleiding gehad door het museum. Hier konden zij met behulp van een ipod op de verschillende plekken filmpjes bekijken met uitleg over dat waar ze op dat moment bij stonden.

Daarna gingen de kinderen tijdens een workshop zelf aan de slag. Na een korte uitleg kreeg iedereen een schort aan en kon het schetsen en uitwerken van het zelfportret beginnen.

Wij kijken terug op een leuk, leerzaam bezoek aan het Stedelijk museum en willen de medewerkers hiervoor bedanken.